Inmiddels zijn de vrijwilligers begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de ombouw van tennisforce naar gravel. De opdracht aan Antea (voorheen Oranjewoud) is verstrekt en de planning is dat Antea de werkzaamheden uitvoert in de periode van 14 t/m 25 mei. In het tussenliggende weekeinde is er geen competitie zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Na 25 mei moeten we met vrijwilligers dan nog de lijnen leggen, sproeiers afstellen, netpalen plaatsen en afrollen. Wanneer de banen klaar zijn is mede afhankelijk van de inzet van de vrijwilligers en de weersomstandigheden.

Tijdens de werkzaamheden van Antea moet rekening worden gehouden met werkverkeer bij de entree van het park.
Dit kan enig overlast met zich meebrengen met name overdag.

Namens de accommodatiecommissie.