• Aanmelden als lid van de vereniging

Je kunt een doorlopend lidmaatschap afsluiten bij de vereniging (zie voor meer informatie over onze vereniging ons informatieboekje).

Zomerchallenge

Mocht je mee willen doen met de zomer challenge dan kun je een zomerabonnement nemen voor de maanden juni, juli en augustus. Een lidmaatschap kost dan € 30,- .

Jaar lidmaatschap

Lidmaatschap, geldig voor het hele jaar Contributie  
Senioren € 120,00
Junioren (t/m 17 jaar; peildatum 1 januari) € 35,00

De contributie is inclusief het bedrag dat de TCD aan de KNLTB moet afdragen.

Na de Algemene Ledenvergadering in februari/maart, waar het contributiebedrag voor het komende seizoen wordt vastgesteld, ontvangen de leden via hun mailadres een contributienota.

U wordt verzocht deze nota, evenals alle andere nota’s die u van de TCD ontvangt, binnen de gestelde termijn te voldoen.
Rekeningnummer NL03 RABO 0140 2722 83 t.n.v. Tennisclub Delfzijl.

Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij de ledenadministratie.
Met het aanmelden bij de Tennisclub Delfzijl gaat u akkoord met de AVG regels zoals omschreven op de pagina persoonsgegevens beheer


Lidmaatschap opzeggen.

U kunt uw lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per mail opzeggen bij de ledenadministratie per einde van het verenigingsjaar: vóór 1 december.

Adres ledenadministratie
Annemieke Smit
Ganzenerf 22,
9932 KD Delfzijl

E-mail ledenadministratie@tcdelfzijl.nl