Tennisclub Delfzijl (TCD)  is een club waar tennis centraal staat. Daarnaast is het  een club die een belangrijke sociale en maatschappelijke plaats inneemt in Delfzijl en omgeving.  Dat wil de tennisclub uitstralen naar de leden maar ook naar de inwoners in de regio. Omdat contributies en subsidies alleen niet toereikend zijn om onze tennisclub in deze tijd financieel gezond te houden en om activiteiten uit te zetten om onze doelen te halen is er een nieuwe sponsorcommissie geïnstalleerd.

Jan Mossel en Ina Dijkhuis hebben in de sponsorcommissie zitting genomen en op verzoek van het bestuur hebben zij een sponsorbeleid opgesteld, waarin  een aantal uitgangspunten zijn geformuleerd. De volgende sponsoruitingen zijn mogelijk:

  • Winddoek
  • Baanadoptie
  • Digitaal Logo Website
  • Scorebord
  • Evenementen (zoals Openingstoernooi, Damesdag, Krek op Tied, Luie Zweet Toernooi, Clubkampioenschappen, etc.)
  • Club van 50
  • Natura

 

Wij hopen dat jullie met ons contact opnemen dat kan door ons persoonlijk te benaderen of een email of app sturen;

sponsorcommissie@tcdelfzijl.nl

Jan Mossel
06-29 52 45 93

Ina Dijkhuis
06-20 08 93 77