Tennisclub Delfzijl (TCD)  is een club waar tennis centraal staat. Daarnaast is het  een club die een belangrijke sociale en maatschappelijke plaats inneemt in Delfzijl en omgeving.  Dat wil de tennisclub uitstralen naar de leden maar ook naar de inwoners in de regio. Omdat contributies en subsidies alleen niet toereikend zijn om onze tennisclub in deze tijd financieel gezond te houden en om activiteiten uit te zetten om onze doelen te halen is er een nieuwe sponsorcommissie geïnstalleerd.

Jan Mossel en Ina Dijkhuis hebben in de sponsorcommissie zitting genomen en op verzoek van het bestuur hebben zij een sponsorbeleid opgesteld, waarin  een aantal uitgangspunten zijn geformuleerd. De volgende sponsoruitingen zijn mogelijk:

  • Winddoek
  • Baanadoptie
  • Digitaal Logo Website
  • Scorebord
  • Evenementen (zoals Openingstoernooi, Damesdag, Krek op Tied, Luie Zweet Toernooi, Clubkampioenschappen, etc.)
  • Club van 50
  • Natura

Allereerst wenden wij ons tot jullie, de leden van TCD om te inventariseren:

  1. Weet jij een bedrijf die wil sponsoren waar je zelf een ingang hebt?
  2. Weet jij een bedrijf die wil sponsoren, maar waar je zelf geen ingang hebt?
  3. Weet jij een bedrijf waarvan jij vindt dat die benaderd zou kunnen worden?

Wij hopen dat jullie ons suggesties doen, dat kan door ons persoonlijk te benaderen of een email of app sturen;

sponsorcommissie@tcdelfzijl.nl

Jan Mossel
06-29 52 45 93

Ina Dijkhuis
06-20 08 93 77

Alvast bedankt voor het meedenken!