Uitnodiging om deel te nemen aan het: THASSDWW dubbeltoernooi te Spijk:

Tennisliefhebbers,
Op 23, 24 en 25 maart net voor de start van de competitie houden we weer het THASSDWW dubbeltoernooi op de banen van het tennispark van TV Oldencate in Spijk.Sinds jaar en dag is dit gezellige toernooi een “must en the place to be” in het laatste weekend van maart. Een sportieve uitdaging voor alle tennisliefhebbers in het Noord Oosten van onze Provincie. Middels deze uitnodiging willen we een ieder de mogelijkheid geven zich zo spoedig mogelijk aan te melden. Gezien het  steeds groeiende aantal deelnemers de laatste edities is het verstandig hiermee niet te lang te wachten.

Speeltijden zijn als volgt:
Speeldag 1; vrijdag 23 maart van 19.00 tot 23.00 uur.

Speeldag 2; zaterdag 24 maart van 09.00 tot 18.00 uur.
Speeldag 3; zondag 25 maart van 09.00 tot 18.00 uur.

 Bij opgave graag de volgende gegevens vermelden:
– Namen van beide spelers
– Email adressen van beide spelers
– Mobiele nummers
– Speelsterkte
– Eventuele tijdstippen van verhinderingen.

 Voor spelers die geen verhinderingen opgeven is het mogelijk zich op te geven in een 2e categorie. Na sluiting van de inschrijftermijn zal  gekeken worden of hier mogelijkheden voor zijn. Het is dus van belang bij het opgeven in een extra categorie aan te geven welke optie de voorkeur geniet.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per speler per categorie.
Alle wedstrijden worden op tijd gespeeld (1 uur) en games worden doorgeteld.
Graag minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op het park aanwezig zijn.
Opgave (DD, GD en HD) is mogelijk tot zondag 18 maart 18.00 uur per email. email adres:  info@tvoldencate.nl
Bij “over” inschrijving hanteren we de datum van aanmelding.
De poule indeling en het speelschema wordt tijdig aan alle deelnemers doorgegeven per email.

Op de zaterdagavond wordt er na de wedstrijden een gezellige nazit georganiseerd waar spelers maar ook andere belangstellenden van harte welkom zijn.

De wedstrijdcommissie,
Eiko Jan Duursema, Diederik Rozema, Gert Jan Rozema en Jack Hammenga.