Tijdens de ledenvergadering d.d. 22 februari is een nieuw bestuur benoemd.  Het bestuur bestaat nu uit de volgende samenstelling:

Rob Moes – voorzitter
Janneke Mossel – secretaris
Klaas Veenhuis – ledenadministratie en penningmeester
Nol Muller – bestuurslid
Henk Dijkhuis – bestuurslid

Lammert Hekman (voorzitter) en Tanja Bootsman (secretaris) zijn afgetreden en werden door het bestuur bedankt voor hun inzet.