AFSPRAKEN OMTRENT KANTINEDIENST                                                                     ==  LEES ZE DOOR ==

ZELFWERKZAAMHEDEN

Leden van de TCD dienen een bijdrage te leveren aan werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Een en ander in de ruimste zin des woords en voor zover dit redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden. Dit laatste ter beoordeling van het bestuur ( art. 26 huishoudelijk regelement).

KANTINEDIENST

Je ontvangt van bericht van de kantinecommissie wanneer je bent ingedeeld. Mocht de ingedeelde datum je niet goed uitkomen, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dit door te ruilen binnen je eigen groep.
De kantine is officieel open van 19.00 uur tot 22.30 uur.

Als iemand anders na 22.30 uur de dienst wil overnemen dan is die persoon verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kantine en overleg je ook dat hij of zij de kassa opmaakt.

WAT WORD ER VAN JE VERWACHT ALS JE DIENST HEBT?

 Algemeen

Zorg dat je de sleutel van je groep hebt.
Openen om 19.00 uur.
Koelkasten nakijken en evt. bijvullen.
In de spoelbak: 1 theelepel calgonit bierglasreiniger(staat in kastje rechtsonder als je achter de bar staat, linker deurtje)
Gebruik eigen consumpties noteren op de lijst achter de bar (dit geldt alleen voor koffie en thee, overige is voor eigen rekening).
Consumpties van bestuur-/ commissievergaderingen mag je ook noteren op die lijst.
VOOR VERTREK

Koelkasten bijvullen.
Bar en tafels schoonmaken.
Vloer aanvegen.
Asbakken (van buiten) schoonmaken en opruimen.
Geen barkaartjes in de kassa.
Geld tellen en in enveloppe doen.
Datum, naam en bedrag noteren op enveloppe.
Kleingeld in de lade laten (geen muntgeld in enveloppe).
Omzet noteren op daglijsten.
Lampen uit en deuren kantine, buitendeur kantine en hek op slot.

De kantinecommissie.