Na een ziekteperiode van een week is ons gewaardeerde lid Peter Teekens op zondag 1 mei overleden, 13 maanden na het overlijden van zijn Etta.

 

Peter was een bijzondere man; decennia lang lid van onze club, gericht op anderen, toch competitief, verbaal sterk en zeer uitnodigend voor nieuwe leden. Vaak werden de nieuwe leden door het echtpaar Teekens enthousiast begroet en op hun gemak gesteld en meestal voorzien van technische tips.

 

Jarenlang heeft Peter deel uitgemaakt van verschillende competitieteams, het huidige maandagmiddagteam waarvan hij de non-playing captain was, had tot het laatst zijn aandacht.

 

Peter was sterk gericht op het wel en wee van onze vereniging, altijd aanwezig op de ledenvergadering met constructieve opmerkingen. Zijn directheid bracht mensen in beweging. Hij sprak ook regelmatig gevraagd en ongevraagd het bestuur aan om te wijzen op ontwikkelingen en kansen of door te vragen waarom bepaalde besluiten genomen werden. Niet om verantwoording te vragen, maar vooral en met name vanuit nieuwsgierigheid.

 

Samen met een aantal anderen gaf hij 2 jaar geleden een krachtige impuls aan het werven van nieuwe leden, zijn boodschap hierbij was dat tennis, dus TCD, toekomst kent. Dat juist dit seizoen Willy weer als trainer acteert en er opnieuw een jeugdcommissie is ingesteld, maakte hem trots. Op 24 april reed hij nog even naar Ten Boer om daar het competitieteam te bezoeken met de jongste spelers.

 

Even enthousiast was Peter over de kracht van de toss-avond. In het kort gezegd was dit de strategie: mensen enthousiast maken, met elkaar laten spelen om ze vervolgens te introduceren in de kantine. De laatste jaren heeft hij de toss-avonden georganiseerd en deed hij de indeling via speelkaarten. Deze speelkaarten gebruikte hij tijdens de klaverjasavonden, ook hier speelde hij een actieve rol.

 

We zullen Peter missen, niet alleen als tennisaanjager maar vooral als mens waarbij zijn interesse in de ander, zijn mensenkennis en (positieve) nieuwsgierigheid kernwoorden zijn. De reacties na zijn overlijden waren snel, talrijk en gemeend. We verliezen in hem een trouw en betrokken lid die kleur en reuring bracht binnen onze vereniging. Zijn aanstekelijkheid zal voor velen van ons een stimulans zijn.

 

Bestuur TCD