Deze week ontvingen we het bericht dat dhr. Berend Visker is overleden na een periode van afnemende gezondheid. Berend heeft jarenlang de rol van groundsman vervuld binnen onze vereniging, hij deed de werkzaamheden grotendeels alleen en zonder de technische ondersteunen die we nu kennen, een prestatie van formaat.
We zijn Berend erkentelijk voor wat hij heeft betekend voor onze vereniging.
We wensen mw. Visker, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte voor nu en in de toekomst.