De renovatie van de banen 1 en 2 is gerealiseerd en ondertussen wordt het clubkampioenschap pal voor de kantine afgewerkt. In een kort tijdsbestek heeft Antea (voorheen Oranjewoud) de banen ontmanteld, afgevoerd en weer aangelegd. U hebt hiervan kennis kunnen nemen via de website of Social media.

De aanleg van de banen is mede mogelijk gemaakt door het Loket Leefbaarheid en een financiële ondersteuning van de gemeente Delfzijl. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. In oktober zal op de banen 1 en 2 LED verlichting worden geplaatst waardoor ook de energierekening gereduceerd zal worden. De verlichting wordt mede mogelijk gemaakt door de NAM.

De renovatie van de banen geeft onze vereniging een forse kwaliteitsimpuls. We kunnen hierop trots zijn.

Om dit te vieren roepen we bij dezen alle leden op om aanwezig te zijn bij de officiële (her) opening van de banen op zaterdag 8 september, tussen 14:00-14:30. De wethouder van sport, dhr. Jan Menninga, zal dan de openingshandeling verrichten. Voor en na deze formaliteit kunt u getuige zijn van de verschillende finales welke deze dag worden gespeeld.

Het bestuur