Bestuur

Functie Naam Adres Telefoon
Voorzitter Rob Moes  Valkenhorst 6  06-30732898 mail
Secretaris Janneke Mossel Mondsteen 1 0596-631121 mail
Ledenadministratie/Penningmeester Annemieke Smit Ganzenerf 22 06-48925089 mail
Lid Nol Muller mail
Lid Henk Dijkhuis  Biessumerwaard 63  06-22239327 mail

Website en social media beheer

Functie Naam Contact
Beheer website Susanne Haaijer Mail
Beheer Facebook en Twitter Jan Mossel Mail

Commissies

Functie Naam Telefoon
Jeugdcommissie mail
Technische commissie Nol Muller mail
Marijke Smit
Annemieke Smit
Jaap Baas
 Activiteitencommissie Annemieke Smit Mail
Ingrid van der Zee
Jan Mossel
Kantinecommissie Anja Wassenaar Mail
Alma Briët
Jaap Baas
Sponsorcommissie Ina Dijkhuis Mail
 Jan Mossel
 Accommodatiecommissie Henk Dijkhuis  Mail
Hittjo Lange
René Haaijer
Raymond Briët